Newsletter

Ev. č. 208, Jedinečné stavební pozemky - FRYMBURK - výhled na Lipno

Pozemky » Ev. č. 208, Jedinečné stavební pozemky - FRYMBURK - výhled na Lipno

2017-11-28 16:55

Stavební pozemky s částečným výhledem na Lipenské jezero přímo ve Frymburku. Jedná se o komplex stavebních parcel, ze kterých si každý vybere na jedinečném místě nedaleko centra městyse. Vzdálenost od silnice směr Světlík, Větřní, Český Krumlov je 150 metrů. Vzdálenost od silnice směr Černá v Pošumaví je 210 metrů. Pozemky v horní části jsou úspěšně prodány (v nabídce zůstaly dva - nemovitost číslo 341) a ve fázi 3 se prodávají pozemky dle nákresu (zelené jsou volné).

Doporučujeme osobní prohlídku, ceny platí pouze do odvolání !

778/228 643 + 52 m2     č. poz.:  23      cena:   1.389.000,- Kč (vč. 1/6 části ulice)

778/185 671 + 52                        2                    1.449.000,- Kč (vč. 1/6 části ulice)

778/233 557 + 100 + 52              1b                  1.374.000,- Kč (vč. 1/6 části ulice)

778/238 989                                30                  1.999.000,- Kč  

Zastavitelnost může být až 35 %. Pozemky jsou v územním plánu označeny jako: bytová výstavba individuelní, hromadná (plochy bydlení), což mimo jiné znamená toto: výška zástavby přízemní, eventuelně 2 NP(obyvatelné podkroví), možnost podsklepení; procento zastavitelnosti pozemku je stanoveno do 35 % velikosti pozemku včetně zpevněných ploch; zastřešení objektů formou sedlových střech převažující, z velké části pravidelných, případně ukončených valbami a polovalbami o sklonu 30-40 stupňů. Tašková krytina barvy červené až hnědé. Cena napojení na inženýrské sítě je již zahrnuta v ceně pozemku. Hovoříme zde samozřejmě o elektřině, voděplynu a kanalizaci. Také zde bylo již započato budování komunikací, které budou hotové nejpozději do 31. 7. 2018. Nicméně se předpokládá, že budou opravdu hotové již v tomto roce a dál se bude čekat na kolaudaci. Vybudované komunikace včetně přípojek vedoucích ke všem nabízeným stavebním pozemkům převezme městys Frymburk do své správy po ukončení projektu. Pouze malou cestu k pozemkům 1b, 2, 23, 22, 24 a 25 nikoliv. Ta zůstane v majetku šesti spolumajitelů. Tato cesta bude plnohodnotná, široká zhruba 6 metrů, bude štěrková (spolumajitelé se ale mohou lehce dohodnout a nechat ji potáhnout asfaltovým kobercem), bude odvodněná a zpevněná.

Na sjezdovku Kramolín je jen 9 km, Český Krumlov je vzdálen 24 km.

Cena : od 1.374.000,- Kč

Facebook