Doporučujeme
Newsletter

Ev. č. 349, Rekreační areál u Horní Plané - výhled na jezero Lipno

Komerční » Ev. č. 349, Rekreační areál u Horní Plané - výhled na jezero Lipno

2019-04-09 14:00

Obrovský areál u Horní Plané - komplex různých rekreačních objektů, zázemí, hřiště, loděnice u jezera - vše o celkové ploše 10.274 m2, přičemž celková zastavěná plocha je 553 m2. Najdete zde 6 třílůžkových chat, 6 čtyřlůžkových, 2 pětilůžkové normální a 2 také pětilůžkové s vlastním WC, umyvadlem a kuchyňským koutem. V areálu je budova o zastavěné ploše 73 m2, kde najdete společenskou místnost, pohodlnou verandu, kde snadno zřídíte restauraci a recepci. Celý komplex se prodává včetně veškerého vybavení a zařízení.
Areál je spravován a obsluhován správcem, který má k dispozici kancelář vbudově se společenskou místností. Správce zajišťuje provozuschopnost areálu. Součástí areálu jsou garáže, kde je technické zázemí pro pomocné provozy. Areál byl zbudován zhruba v šedesátých letech minulého století. Budovy sice nebyly ještě modernizovány, ale stále ještě fungují, protože jsou prováděny udržovací opravy a jiné práce. Společné sociální zařízení bylo modernizováno. Na pozemku Povodí Vltavy a.s. stojí plechová budova "loděnice" přímo u břehu Lipenské přehrady. Na nového vlastníka přejde nájemní smlouva.
Areál je zásobován pitnou vodou z veřejné sítě města Horní Planá. Přečerpávací stanice s vodoměrem je v majetku vlastníka tohoto areálu. Z ní je voda přečerpávána do vodárny v areálu a odtud je teprve distribuována. Také do většiny okolních chat. Vlastník tohoto areálu má v majetku i tuto velmi rozsáhlou síť, včetně nezbytných budov, technického vybavení! Na pozemku se dále nachází studna, která není využívána a o kvalitě a vydatnosti nejsou dostupná žádná data. Kanalizace zde zatím není, ale připojení se připravuje. Splašková voda je ze 6 chat nad areálem a ze společného sociálního zařízení svedena do jímky, která je pravidelně vyvážena. Pouze chaty číslo 15 a 16 jsou připojeny na jímku jiného vlastníka. Vytápění chat je zajištěno elektrickými přímotopy. V areálu jsou nainstalovány lampy veřejného osvětlení.
Je přípustná dostavba dosud nevyužívaných proluk ve stávajících plochách rodinné rekreace. Stavby trvalého charakteru pro bydlení nebo pro reakreaci či podobně je možno umístit v minimální vzdálenosti 25 m od okraje lesního pozemku. V menší vzdálenosti lze umístit stavby vedlejší. Například garáže, pergoly a tak dále. Na této ploše je stanovena zastavitelnost maximálně 25 %. Na hlavních objektech musí být šikmé střechy se sklonem 15 - 45°. pro tyto plocha je přípustné jedno NP s možností podsklepení zapuštěnými sklepy a využití podkroví.

Cena: 15.400.000,- Kč

  
Facebook